ÜLEVAADE

Seda veebisaiti www.wifixtraboost.ee („sait”) pakub WiFi XtraBoost („ettevõte”), sealhulgas kogu teave, tööriistad ja teenused, mis sellel saidil teile, kasutajale, saadaval on, tingimusel et olete nõus kõigi tingimustega, siin toodud tingimused, põhimõtted ja teated. Meie saiti külastades osalete meie teenuses ja nõustute järgima järgmisi nõudeid ja tingimusi („Teenusetingimused“, „Tingimused“), sealhulgas neid lisatingimusi ja -tingimusi ning põhimõtteid, millele siin viidatakse ja / või mis on hüperlingi kaudu kättesaadavad . Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja / või sisu toetajad.

Enne meie veebisaidile juurdepääsu või selle kasutamist lugege hoolikalt läbi need teenusetingimused. Mingile saidi osale juurde pääsedes nõustute end nende teenusetingimustega. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei pruugi te veebisaidile pääseda ega ühtegi teenust kasutada. Kui neid teenusetingimusi peetakse pakkumiseks, piirdub nõustumine sõnaselgelt nende teenusetingimustega. Sellel lehel saate teenusetingimuste uusimat versiooni igal ajal üle vaadata. Jätame endale õiguse neid teenusetingimusi mis tahes osasid värskendada, muuta või asendada, saates värskendused ja / või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või sellele juurdepääsemine pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Kogu saidil tähistavad terminid „meie”, „meie” ja „meie” ettevõtet. Kogu saidil tähistavad terminid „meie”, „meie” ja „meie” ettevõtet.

 1. JAGU – VEEBILEHETUSE TINGIMUSED

Käesolevate teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või olete oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile oma nõusoleku lubage sellel saidil kasutada mõnda teie alaealist ülalpeetavat.

Te ei tohi kasutada meie tooteid ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel ega tohi teenuse kasutamisel rikkuda teie jurisdiktsioonis kehtivaid seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).

Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega ühtegi hävitavat koodi.

Tingimuste rikkumine või rikkumine põhjustab teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

 1. JAGU – ÜLDTINGIMUSED

Jätame endale õiguse keelduda ükskõik millisel põhjusel ükskõik millal ja igal ajal teenuse osutamisest.

Mõistate, et teie sisu (välja arvatud krediitkaarditeave) võidakse edastada krüpteerimata ja see võib hõlmata (a) edastusi eri võrkude kaudu; ja b) muudatused võrkude või seadmete ühendamise tehnilistele nõuetele vastamiseks ja nendega kohandamiseks. Krediitkaarditeave on võrkude kaudu edastamise ajal alati krüptitud.

Nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamist ega juurdepääsu teenusele või mis tahes kontaktile sellel veebisaidil, mille kaudu teenust pakutakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata .

Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi.

 1. JAGU – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA TÄHTSUS

Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadav teave pole täpne, täielik või ajakohane. Selle saidi materjal on ette nähtud ainult üldiseks teabeks ja sellele ei tohiks otsuste tegemisel tugineda ega seda ainsa alusena kasutada ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega tutvumata. Selle saidi materjalidele tuginemine on teie enda vastutusel.

See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei pea tingimata olema ajakohane ja see on esitatud ainult teie teadmiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid me ei ole kohustatud oma saidil mingit teavet värskendama. Nõustute, et meie saidi muudatuste jälgimine on teie kohustus.

 1. JAGU – KOLMANDATE ISIKUTE LINGID

Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on saadaval meie teenuse kaudu, võivad sisaldada materjale kolmandatelt isikutelt. Selle saidi kolmandate osapoolte lingid võivad teid suunata kolmandate osapoolte teenustele või veebisaitidele, mis pole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei taga ega vastuta mingite kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega muude materjalide, toodete või kolmandate osapoolte teenuste eest.

Me ei vastuta kahjude, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamise või muude tehingutega, mis on seotud kolmandate osapoolte veebisaitidega. Enne tehingute alustamist lugege hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et olete neist aru saanud. Kolmanda osapoole toodetega seotud kaebused, pretensioonid, mured või küsimused tuleks suunata kolmandale osapoolele.

 1. JAGU – KASUTAJATE MÄRKUSED, TAGASISIDE JA MUUD ESITUSED

Kui saadate meie nõudmisel teatud konkreetseid esildisi (näiteks võistlustöid) või ilma meiepoolse päringuta saadate loomingulisi ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil (ühiselt „kommentaarid”) nõustute, et võime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil meediume kasutada kõiki teie edastatud kommentaare. Me ei ole ega ole kohustatud (1) säilitama kommentaare konfidentsiaalselt; 2) hüvitada kommentaaride eest hüvitist; või (3) vastata kõikidele märkustele.

Me võime, kuid meil ei ole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mis on meie enda äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul moel taunitav või rikub mõne osapoole intellektuaalset omandit või käesolevaid teenusetingimusi .

Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või rõvedat materjali ega sisalda arvutiviirusi ega muud pahavara, mis võiks mingil viisil mõjutada teenuse või mis tahes seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine ​​kui teie ise ega eksitada meid ega kolmandaid isikuid muul viisil mis tahes kommentaaride päritolu osas. Teie vastutate tehtud märkuste ja nende täpsuse eest ainuisikuliselt. Me ei võta endale vastutust ega vastutust teie ega mõne kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

 1. JAGU – INTELLEKTUAALOMAND

Sait sisaldab ettevõtte omandis või litsentsiga sisu (edaspidi „sisu”). Sisu kaitsevad autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse ja muud seadused ning ettevõte omab ja säilitab kõik õigused sisule ja teenusele. Te ei eemalda, muuda ega varja sisuga seotud või sellega kaasnevaid autoriõiguse, kaubamärgi, teenusemärgi ega muid omandiõiguse teatisi ning te ei hakka reprodutseerima, muutma, kohandama, ette valmistama tuletatud teoseid, mis põhinevad, esinevad, kuvatakse, avaldatakse, levitatakse, edastada, levitada, müüa, litsentsida või muul viisil sisu kasutada.

Ettevõtte nimi ja logo on ettevõtte kaubamärgid ning ilma eelneva kirjaliku loata ei tohi neid tervikuna ega osaliselt kopeerida, jäljendada ega kasutada. Lisaks on kõik lehe päised, kohandatud graafika ja skriptid ettevõtte teenusemärgid, kaubamärgid ja / või kaubandusriietus ning neid ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata tervikuna ega osaliselt kopeerida, jäljendada ega kasutada.

 1. JAGU. Elektrooniline side

Meie saidi või teenuse abil nõustute meilt meilisõnumeid saama elektrooniliselt. Ehkki võime suhelda teiega muul viisil, võime suhelda ka teiega ainult elektrooniliselt e-posti teel või saidile teatisi postitades. Te nõustute, et kõik lepingud, teated, avaldused ja muu teatis, mille me teile elektrooniliselt saadame, vastavad kõikidele juriidilistele nõuetele, et sellised teated peavad olema kirjalikud.

 1. JAGU – ISIKLIK TEAVE

Teie isikliku teabe esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuseeskirjad. Üksikasjade saamiseks lugege palun läbi meie privaatsuseeskirjad.

 1. JAGU – VIGAD, ebatäpsused ja väljajätmised

Mõnikord võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, pakkumiste, pakkumiste, toodete saatmiskulude, transiidiaegade ja saadavusega. Jätame endale õiguse vigu, ebatäpsusi või puudusi parandada ja teavet muuta või värskendada või tellimusi tühistada, kui teave teenuses või muul seotud veebisaidil on igal ajal ilma eelneva teavituseta (sealhulgas ka pärast tellimuse esitamist) ebatäpne. .

Me ei võta endale kohustust värskendada, muuta või täpsustada teavet teenuses või mis tahes seotud veebisaidil, sealhulgas ilma piiranguteta hinnateavet, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil ei ole rakendatud ühtegi täpsustatud värskendus- või värskenduskuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduvat teavet on muudetud või värskendatud.

 1. JAGU – KEELATUD KASUTAMISED

Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele keelatakse teil seda saiti või selle sisu kasutada: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; b) paluda teisi õigusvastastes toimingutes osaleda või nendes osaleda; c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsilisi või osariikide määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie või teiste intellektuaalomandi õigusi; e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimuda, laimu teha, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usu, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) vale- või eksitava teabe esitamine; g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; i) rämpsposti, andmepüüki, pharmi, ettekäänet, ämblikku, indekseerimist või kraapimist; j) mis tahes rõvedatel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Me jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või mis tahes seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusalade rikkumise eest.

 1. JAGU – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri, ei taga ega taga, et meie saiti või teenust kasutatakse katkematult, õigeaegselt, turvaliselt või vigadeta.

Me ei taga, et saidi või teenuse kasutamisel saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Nõustute, et võime aeg-ajalt teenuse tähtajatult eemaldada või teenuse igal ajal ilma teile teatamata tühistada.

Nõustute selgesõnaliselt sellega, et teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada on teie ainuvastutusel. Teenus ja kõik teenuse kaudu teile tarnitavad tooted ja teenused (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt öeldud) pakutakse teie kasutamiseks „sellisena, nagu see on olemas“ ja „saadaval“, ilma igasuguste otseste ega garantiideta garantiide ega tingimusteta. kaudsed, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või turustatavuse, turustatava kvaliteedi, kindlale otstarbele sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja rikkumata jätmise tingimused. Ühelgi juhul ei vastuta ettevõte, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, esindajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad ega litsentsiandjad vigastuste, kaotuste, nõuete ega otsese, kaudse, juhusliku, karistava, erilise, või sellest tulenevad mis tahes kahjud, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, kaotatud säästud, andmete kadumine, asendamiskulud või muud sarnased kahjud, mis tulenevad lepingust, kahju tekitamisest (sh hooletusest), rangest vastutusest või muust, mis tulenevad teenuse kasutamist või selle abil hangitud toodete kasutamist või teenuse või toote kasutamisega mis tahes viisil seotud mis tahes muu väite esitamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vigu või puudusi, või mis tahes kahjud või kahjustused, mis tekivad teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või toote kasutamisel, isegi kui neile teatatakse nende võimalusest. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei luba tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutust välistada ega piirata, on meie vastutus piiratud sellistes osariikides või jurisdiktsioonides seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

 1. JAGU – HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutuks ettevõtte ja meie emaettevõtte, tütarettevõtete, sidusettevõtete, partnerite, ametnike, direktorite, esindajate, töövõtjate, litsentsiandjate, teenusepakkujate, alltöövõtjate, tarnijate, internide ja töötajate kahjutuid mis tahes nõuete või nõudmiste, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mille on maksnud mis tahes kolmas osapool või mis tuleneb teie teenusetingimuste või nende poolt viidetena lisatud dokumentide rikkumisest või mis on seotud teie seaduste või kolmanda isiku õiguste rikkumisega.

 1. JAGU – LÕPETATAVUS

Juhul, kui mõni nende teenusetingimuste säte on osutunud ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on see säte siiski täidetav täies ulatuses, mida lubavad kehtivad seadused, ja mittetäidetav osa loetakse nendest teenusetingimustest eraldatuks. Kätteandmine, selline määramine ei mõjuta muude allesjäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

 1. JAGU – LÕPETAMINE

Poolte kohustused ja kohustused, mis on tekkinud enne lepingu lõppemise kuupäeva, jäävad käesoleva lepingu lõppemiseni kehtima kõigil eesmärkidel.

Need teenusetingimused kehtivad seni, kuni teie või meie need lõpetavad. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.

Kui meie ainsa otsuse kohaselt ei täida te või kahtlustame, et te ei täida mõnda nende teenusetingimuste tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ja te jääte vastutavaks kõigi tasumisele kuuluvate summade eest. lõpetamise kuupäeva (kaasa arvatud); ja / või võib keelata teil juurdepääsu meie teenustele (või mõnele nende osale).

 1. JAGU – KÕIGE LEPING

Nende teenusetingimuste mõne õiguse või sätte kasutamise või jõustamata jätmine ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist.

Need teenusetingimused ja mis tahes põhimõtted või tegevusreeglid, mille oleme postitanud sellel saidil või seoses teenusega, moodustavad kogu teie ja meie vahelise kokkuleppe ja mõistmise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, teatised ja ettepanekud kas suuliselt või kirjalikult teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste eelnevad versioonid).

 1. JAGU – KOHALDATAV ÕIGUS

Käesolevaid teenusetingimusi ja kõiki eraldi lepinguid, millega pakume teile teenuseid, reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele ning te nõustute Eesti kohtute ainupädevusega.

 1. JAGU – TEENISTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Sellel lehel saate teenusetingimuste uusimat versiooni igal ajal üle vaadata. Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi neid teenusetingimuste mis tahes osi värskendada, muuta või asendada, saates värskendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on kontrollida meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas. Teie jätkuv meie veebisaidi või teenuse kasutamine või sellele juurdepääsemine pärast nende teenusetingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

 1. JAGU – KONTAKTANDMED

Küsimused teenusetingimuste kohta tuleks saata meile aadressil https://www.wifixtraboost.ee/votke-uhendust/